Zaloguj się do panelu EcoFleet

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec dzieci

Już dziesiąty raz 19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. To dzień, który zwraca naszą uwagę na najmłodszych i problem, którego często nie dostrzegamy. Nie bądźmy obojętni!

Ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która organizuje obchody tego dnia poprzez tworzenie krajowych i lokalnych akcji, a także adresuje postulaty i rekomendacje skierowane do rządów swoich krajów. Polskę w tej kwestii na arenie międzynarodowej reprezentuje Fundacja Dzieci Niczyje.

Główną ideą inicjatorów akcji jest zorganizowanie szerokiego międzynarodowego partnerstwa organizacji inicjujących kampanie i wydarzenia podnoszące świadomość społeczną w zakresie profilaktyki wykorzystywania seksualnego i przemocy wobec dzieci.

Krzywdzenie dzieci jest bardzo poważnym i powszechnym problemem. Codziennie tysiące dzieci staje się ofiarami przemocy – zarówno fizycznej, jak i psychicznej czy seksualnej. Dorośli wykorzystują je także często chociazby do żebrania czy prostytucji.

W Polsce skala zjawiska krzywdzenia dzieci może niepokoić. W latach 2003-2010 w naszym kraju ponad 4-krotnie wzrosła liczba dzieci poszkodowanych przestępstwami seksualnymi i przemocowymi. Są jednak również dobre wiadomości, bowiem z najnowszych badań FDN wynika, że zmienia się nasz stosunek do kar fizycznych. Już niemal połowa (47%) dorosłych Polaków uważa, że nigdy nie powinno się ich stosować (w 2010 r. było to 34%). Natomiast 60% badanych popiera prawny zakaz bicia dzieci (w 2010 r. – 53%). Ta tendencja cieszy.

Zwalczanie przemocy wobec dzieci to zadanie, które należy do całego społeczeństwa polskiego. Niezwykle ważnym aspektem jest nie tylko świadomość rodziców i opiekunów, ale też wrażliwość i reagowanie przez świadków przemocy.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci jest przede wszystkim dniem refleksji nad poziomem polityki ochrony dzieci w naszym kraju. Pamiętajmy, że dzieci to stworzenia bezbronne, wobec czego ochronę zapewnić im mogą wyłącznie osoby dorosłe.

Zapisz się na nasz newsletter

Chcę otrzymywać newsletter z HUNTERS (możesz się wypisać w każdej chwili).

FreshMail.pl