Zaloguj się do panelu EcoFleet

Monitoring obiektów – Hunters Warszawa

o_nas

System nowoczesnego monitoringu obiektów jest obecnie integralną częścią skutecznego systemu alarmowego. Głównym celem posiadania takiego systemu jest natychmiastowe i niezawodne przesłanie informacji o zdarzeniu alarmowym na terenie obiektu. Dzięki temu możliwa jest interwencja i zapobieganie zagrożeniu.

Monitoring HUNTERS to ochrona Państwa mienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Podczas wykonywania powierzonych nam zleceń wykorzystujemy profesjonalne systemy monitoringu obiektów, które są w nich instalowane. Wszystkie one są połączone z Uzbrojonym Stanowiskiem Interwencyjnym HUNTERS. Zadaniem takiego systemu jest śledzenie sytuacji – monitoring domu i innych obiektów oraz powiadamianie o zaistniałych zagrożeniach takich jak: włamanie, kradzież, etc. Równocześnie na terenie obiektu znajduje się osoba dyżurująca, która jest odpowiedzialna za monitorowanie wszelkich sygnałów oraz za utrzymywanie stałej łączności ze Strażą Pożarną, Pogotowiem oraz Policją. Służby te wzywane są w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia (np. pożaru czy potrzeby opieki medycznej), gdy ich obecność jest niezbędna.

Nowoczesne systemy monitoringu pozwalają również na bieżąco kontrolować takie czynniki jak np. temperatura panująca wewnątrz obiektu, stopień zasilenia czy też obciążenia sieci.

Systemy monitoringu obiektów HUNTERS wykorzystują najnowsze technologie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu skuteczną ochronę. Wszystkie instalacje monitoringu obiektów wykonujemy, wykorzystując sprzęt renomowanych, niezawodnych firm. Co więcej, nasze systemy monitoringu obiektów i urządzenia posiadają niezbędne atesty, certyfikaty i homologacje.

W chwili otrzymania sygnału o zagrożeniu, na miejsce zdarzenia wysyłane są wyspecjalizowane grupy interwencyjne. Posiadamy status SUFO. Pod tym pojęciem kryją się Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne. Czas ich reakcji wynosi maksymalnie 15 minut. Po przybyciu na miejsce załoga sprawdza obiekt bądź teren oraz zabezpiecza go w celu wyeliminowania zagrożenia. W razie potrzeby grupy pracowników ochrony używają środków przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Monitoring daje również możliwość przechowywania zapisu nagrań dotyczących tego, co działo się w obiekcie, na terenie.
Monitoring obiektu – domu, firmy, itd. daje poczucie bezpieczeństwa zarówno w sferze fizycznej, jak i mentalnej, co przekłada się na większy komfort życia.