Zaloguj się do panelu EcoFleet

Wideo monitoring

 

Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań sprzętowych wprowadzamy na rynek nową usługę  – wideo monitoring. Może być ona wykonywana w różnych wariantach.

Wideo monitorowanie

Pierwszą z dostępnych opcji w zakresie wideo monitoringu jest video monitorowanie. Jest to usługa polegająca na ścisłym współdziałaniu systemu alarmowego oraz telewizji dozorowej. Tworzone są wówczas pary z detektora systemu alarmowego i kamery systemu telewizji dozorowej. Jeśli następuje naruszenie pola detekcji czujnika, operator automatycznie uzyskuje dostęp do obrazu z kamery będącej w parze z czujnikiem oraz pozostałych kamer na obiekcie. Narzędzie to pozwala w łatwy sposób ocenić aktualną sytuację na obiekcie, wobec czego załoga uruchamiana jest tylko wtedy, gdy następuje jakiekolwiek zagrożenie.

Wideo analityka

Następną opcją jest wideo analityka. Polega ona na wykorzystywaniu zaawansowanych algorytmów analizy obrazu dostarczonych przez producentów kamer. Gdy w obrębie sceny kamery zaistnieją sytuacje, które wcześniej skonfigurowane zostały jako alarmowe, obraz z kamery automatycznie zaprezentowany zostanie operatorowi w USI. Zaraz po zapoznaniu się z materiałem, operator podejmie decyzję o uruchomieniu załogi i/lub dodatkowych służb.

Wideo prewencja

Wideo prewencja to kolejny istotny element video monitoringu. Zwana jest także wirtualnym strażnikiem, bowiem jest usługą alternatywną dla strażnika wykonującego fizyczne obchody na obiekcie. W tym przypadku operator USI, po wcześniejszym zaprogramowaniu częstotliwości nadzorowania, co jakiś czas łączy się z chronionym obiektem i dokonuje wirtualnego obchodu. Polega to na zapoznaniu się, jeden po drugim, z obrazami ze wszystkich dostępnych kamer oraz ocenieniu, czy nie zachodzą tam sytuacje niepokojące, wymagające interwencji załogi i/lub innych służb.

Wideo nadzór

Ostatnią opcją video monitoringu jest wideo nadzór, podlegający ścisłym ustaleniom Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą. Usługa ta polega na stałej obserwacji określonej liczby kamer przez oddelegowanego do tego zadania operatora USI, który w razie potrzeby podejmuje wcześniej ustalone działania, jeśli zauważy również wcześniej określone zdarzenia.

Wyślij do Nas zapytanie

Firma / Imię, Nazwisko (wymagane)

Numer telefonu

E-mail (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Województwo (wymagane)

Opisz krótko jakie są Twoje oczekiwania związane ze świadczeniem przez nas usługi:

captcha

Zapisz się na nasz newsletter

Chcę otrzymywać newsletter z HUNTERS (możesz się wypisać w każdej chwili).

FreshMail.pl