Zaloguj się do panelu EcoFleet

Konwoje – Hunters Wrocław

Oferta usług HUNTERS we Wrocławiu obejmuje konwoje. Realizujemy je przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz samochodów przystosowanych do transportowania wartości pieniężnych. W najwyższym możliwym stopniu dbamy o bezpieczeństwo przewożonych ładunków oraz konwojentów. Zarówno nasze samochody, jak i pracownicy wyposażeni są w odbiorniki GPS pozwalające na stałe monitorowanie konwoju. Konwojenci HUNTERS posiadają przy sobie identyfikatory oraz dokumenty tożsamości.

Do pracy w konwojach zatrudniamy wyłącznie osoby o doskonałych predyspozycjach psychologicznych, warunkach fizycznych oraz doświadczeniu, a także o wysokiej kulturze osobistej. Są to często byli pracownicy policji albo wojska. Konwojenci muszą wyróżniać się także doskonałą umiejętnością jazdy samochodem oraz zdolnościami strzeleckimi. Nasi pracownicy obsługujący konwoje są przeszkoleni pod kątem znajomości aktualnych przepisów prawa dotyczących transportu wartości pieniężnych. Wyposażeni są w broń palną, kamizelki kuloodporne, hełmy oraz środki łączności. Pozostają w stałym kontakcie z centralą, a w razie potrzeby są wspierani przez kolejne oddziały interwencyjne lub policję.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

• codzienne konwoje ze stacji paliw, sklepów, punktów usługowych, czyli odbiór gotówki w formie zamkniętej i przekazanie jej do banku;
• konwoje gotówki oraz osób uprawnionych do jej przekazania w banku;
• przewożenie osób uprawnionych do wypłaty pieniędzy z banku;
• konwoje wartościowych przedmiotów (biżuteria, banderole itp.) i transportów tranzytowych;
• inne, niestandardowe przewozy.

Dodatkowym zabezpieczeniem powierzanego nam na czas transportu mienia jest posiadane przez nas ubezpieczenie dla wartości pieniężnych w transporcie. Wybierz najlepsze rozwiązanie – wybierz HUNTERS!