Zadzwoń
|
2,5 mld zł na poprawę bezpieczeństwa luty 25, 2021

Rada Ministrów zatwierdziła przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury program mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Co to oznacza?

 

Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie działania, które zostaną w najbliższym czasie podjęte, dążą do zwiększenia ochrony uczestników ruchu oraz stworzenia bezpiecznej infrastruktury drogowej. W konsekwencji ma to zmniejszyć liczbę wypadków oraz ich ofiar. Na program z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczono 2,5 miliarda złotych.

 

– Do rozwoju systemu transportowego kraju podchodzimy kompleksowo. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest naszym priorytetem, obok budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparcia samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dodatkowe 2,5 mld zł na pewno przyspieszy realizację inwestycji niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców – stwierdził Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 

W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza m.in:

– budować chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe

– budować zatoki autobusowe

– montować znaki drogowe i sygnalizację świetlną

– likwidować punkty kolizyjne na jezdniach

– poprawić geometrię skrzyżowań i skorygować łuki poziomych jezdni

– zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu

– poprawić przepustowość dróg

… i wiele, wiele innych.

 

W pierwszej kolejności prowadzone mają być działania mające na celu poprawienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ich doświetlenie i oznakowanie.

Do góry