Zadzwoń
|
Bezpieczny powrót do pracy. PIP wydaje zalecenia. maj 7, 2020

Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy. Zawarto w nich m.in. oddzielanie stanowisk przegrodami czy stosowanie mat dezynfekcyjnych.

 

W swoim komunikacie dot. stopniowego powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy, PIP zwraca uwagę, że niektóre środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach pracy w celu zniwelowania rozprzestrzeniania się koronawirusa zostaną utrzymane. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia jednak również w jaki sposób można minimalizować zagrożenie. PIP zauważa, że znaczącą rolę w tym procesie odgrywają zarówno pracownicy, jak i sami pracodawcy – tym bardziej, iż u większości grup zawodowych epidemia budzi stres, lęk i uzasadnioną frustrację.

 

PIP wskazuje, że warto, by zakład pracy stworzył odpowiedni plan działań, w którym zawarte zostaną właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające jednocześnie pracownikom na normalne wykonywanie swoich obowiązków.

 

Środki minimalizujące zagrożenie, które wymienia PIP, to:

– oddzielanie stanowisk pracy przegrodami

– stosowanie półmasek FFP2, FFP3, N95 itp.

– dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń

– zmianowość na stanowiskach pracy

– kierowanie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników do wykonania konkretnej pracy

– wydłużenie przerw i zwiększenie ich częstotliwości.

 

PIP zaznacza także, że w początkowej fazie powrotu do normalnego funkcjonowania firmy, powinno wykonywać się wyłącznie kluczowe prace. Część prac – tych mniej priorytetowych – można odłożyć do momentu, w którym ryzyko zachorowania będzie mniejsze. Należy również redukować kontakt fizyczny między pracownikami do niezbędnego minimum.

Do góry