Zadzwoń
|
Czy Polacy mają poczucie bezpieczeństwa finansowego? lipiec 12, 2018

Z ogólnopolskiego Indeksu Bezpieczeństwa Finansowego zrealizowanego przez Instytut Kantar Millward Brown wynika, że tylko 52% Polaków deklaruje poczucie bezpieczeństwa finansowego, a aż 41% z nas obawia się o swoją przyszłość finansową.

 

Badanie zrealizowano w czerwcu 2018 roku na zlecenie Nest Banku. Jego celem było sprawdzenie postaw i zachowań Polaków w kwestii bezpieczeństwa finansowego. Indeks ten bada, czy nasi rodacy czują się bezpiecznie ze swoimi finansami, jak rozumieją pojęcie bezpieczeństwa finansowego oraz czy mają obawy o swoją przyszłość.

 

Bezpieczeństwo finansowe – czym jest?

Z badania wynika, że aż 70% Polaków bezpieczeństwo finansowe nierozłącznie wiąże z posiadaniem stałej pracy. 63% z nas uważa, że to oszczędności gwarantują poczucie bezpieczeństwa finansowego, natomiast – co jest bardzo ciekawe – tylko 10% Polaków wskazuje na inwestycje (obligacje, akcje itp.).

 

Czy Polacy mają poczucie bezpieczeństwa finansowego?

Okazuje się, że jedynie połowa Polaków (52%) ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. Co piąty Polak (21%) deklaruje, że nie czuje się bezpiecznie ze swoimi finansami, a 27% badanych wstrzymuje się od odpowiedzi. Należy zaznaczyć, że najwyższy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mają mieszkańcy dużych miast (63%) i osoby z wyższym wykształceniem (57%), zaś najmniejszy osoby zamieszkujący miasta średniej wielkości (43%).

 

O swoją przyszłość finansową obawia się aż 41% rodaków – trzeba jednak wspomnieć, że w tej kwestii większym pesymizmem wykazują się kobiety (46%). Odpowiedzi respondentów płci męskiej były raczej podzielone – 35% z nich obawia się o swoją przyszłość finansową, 36% nie ma takich obaw, a 29% nie ma zdania.

 

Ile oszczędności, by czuć się bezpiecznym?

33% badanych jest zdania, że aby czuć się zabezpieczonymi finansowo, potrzebują oszczędności na poziomie większym niż 10-krotność swojej pensji. 30% uważa, że wystarczyłyby im oszczędności w wysokości 3-5 pensji, a dla 17% respondentów wystarczą środki na poziomie 1-2 pensji. Najbardziej interesującym faktem jest to, że 7% Polaków zarzeka się, że nie muszą czuć się finansowo zabezpieczonymi.

 

Pieniądze w banku – bezpieczne?

Więcej niż ¾ Polaków uważa, że ich oszczędności są w banku całkowicie bezpieczne. Tylko 8% badanych jest odmiennego zdania, deklarując, że ich pieniądze w banku nie są bezpieczne.

Do góry