Zadzwoń
|

Monitoring

Nowoczesny system monitoringu gwarancją bezpieczeństwa

 
Zapytaj nas

Monitoring

System alarmowy podłączony jest do naszego Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego i w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia, podejmowana jest odpowiednia akcja. Może nią być telefon od operatora, wysłanie grupy interwencyjnej bądź zgłoszenie zdarzenia do odpowiednich służb (Policja, Straż pożarna, Pogotowie). Odpowiednie podłączenie i nadzór nad sprawnością działania systemu alarmowego należy do zadań Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego (w skrócie USI). Posiadamy procedury, dzięki którym odpowiednią interwencję wykonujemy bezzwłocznie.

Szybki przyjazd patrolu interwencyjnego jest istotnym kryterium wykonywanych usług. Nasze patrole zlokalizowane są w taki sposób, by w razie potrzeby realizować interwencję w określonych ramach czasowych.
Ponadto mamy stały kontakt ze służbami policji, straży pożarnej oraz ratownictwa medycznego. Gwarantujemy również odpowiednio krótkie czasy dojazdu naszych grup interwencyjnych. Są to osoby specjalistycznie przeszkolone oraz posiadające status Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (w skrócie SUFO). Oznacza to, że takie osoby posiadają odpowiednie wyposażenie do zatrzymania sprawcy załączenia alarmu. W teorii brzmi to niewinnie, w praktyce jednak oznacza, że SUFO mogą nawet korzystać z broni, środków przymusu bezpośredniego oraz paralizatorów.

Regularne patrole
Na Twoje życzenie jest również możliwość, by nasza grupa interwencyjna wykonywała prewencyjne patrole. Grupa zatem będzie miała za zadanie pojawić się w Twojej okolicy odpowiednią ilość razy o różnych porach dnia i nocy by sprawdzić, czy wszystko jest OK.

Zapytaj nas
Do góry