Zadzwoń
|
Jak kolejna podwyżka płacy minimalnej i Ustanowienie wymagań w zakresie umów zleceń  wpłyną na rynek usług ochrony? październik 11, 2016

Od 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna na warunkach umów o pracę wynosić będzie 2 tys. zł brutto, zmianie ulegnie  również zasada rozliczeń z tytułu zawieranych  umów zleceń. Wprowadza się minimalną stawkę za każdą roboczogodzinę UZ w wysokości 13 zł brutto. Rozporządzenia w tym zakresie zostały podpisane przez panią premier Beata Szydło i z pewnością zaczną obowiązywać od 01.01.2017r. Regulacje te będą miały  wpływ na pracowników i pracodawców, ale także istotnie wpłyną na same relacje na rynku klientów korzystających z usług  ochrony fizycznej czy usługi utrzymania czystości.

 

Podwyżka płacy minimalnej o 8,1% w stosunku do roku 2016 oraz stawka rbh na minimalnym poziomie 13 zł z tytułu UZ, może w efekcie zmian może dotknąć ok. 1,3 mln czynnych zawodowo Polaków.

 

Wprowadzane od nowego roku minimalne wymagania  wymuszą również szereg zmian u klientów korzystających z usług ochrony czy utrzymania czystości. Regulacje ustawowe istotnie wpłyną na  podwyżkę kosztów wykonywanych usług.

 

Należy podkreślić, że również Pracownicy branży ochrony czy serwisów sprzątających zasługują, by w zamian za solidne wywiązywanie się ze swoich obowiązków, mogli otrzymywać godziwe wynagrodzenie, zatem należy postrzegać wprowadzane zmiany również w pozytywnym aspekcie.

 

Mimo zatwierdzonych zmian od  roku, oraz zapowiadanych wzmożonych działań kontrolnych służb PiP czy ZUS, można mieć spore obawy, iż szara strefa nadal będzie się rozwijać, a „pracodawcy” oferować będą stawki oscylujące w granicach kilku zł na godzinę.

Do góry