Zaloguj się do panelu EcoFleet

Ochrona fizyczna i ochrona osób – Hunters Katowice

W ofercie HUNTERS jedną z najczęściej wybieranych przez klientów usług jest ochrona osób i mienia. Polega ona na stałej fizycznej obecności pracowników ochrony na terenie strzeżonego obiektu. Mają oni za zadanie przeciwdziałać zagrożeniom naturalnym oraz popełnieniu przestępstw na danym terenie osób lub zniszczenia/kradzieży mienia.

Do zadań ochrony należy przykładowo:

• identyfikowanie osób chcących wejść na teren strzeżonego obiektu;
• nadzorowanie zapisu kamer monitoringu;
• reagowanie w przypadku usiłowania popełnienia przestępstwa;
• przeprowadzanie regularnych obchodów budynku oraz terenu wokół niego;
• kontrola załadunków;
• kontrola czasu pracy pracowników danego przedsiębiorstwa/urzędu.

Szczegółowy zakres tego, co obejmuje ochrona fizyczna na danym terenie, ustalany jest wspólnie z klientem. Wychodzimy z założenia, że podstawą skutecznej ochrony jest wcześniejsza precyzyjna analiza infrastruktury i działalności strzeżonego mienia lub planów danej osoby.

Pracownicy HUNTERS odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej. Ubrani są w jednakowe, schludne uniformy z logo naszej organizacji.

W zakres wyposażenia pracownika ochrony wchodzą bezprzewodowe środki łączności umożliwiające komunikowanie się w systemie Active Track. Korzystanie z tego urządzania łączące funkcje telefonu komórkowego i osobistego odbiornika GPS, pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym obiektu – kontrolowanie ruchu osób i pojazdów. W przypadku zagrożenia lub niestandardowej sytuacji bezzwłocznie zostają powiadomione odpowiednie służby czy też centrum monitorujące.
Dodatkową pomocą w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektu jest stosowane przez nas oprogramowanie EPOK oparte na działaniu kilku zróżnicowanych modułów. Wśród nich można wspomnieć o module pojazdów (m.in. ewidencja ruchu na danym terenie, zbieranie danych nt. kierowców, druk identyfikatorów); osób (m.in. rejestracja osób wchodzących/wychodzących, nadzorowanie harmonogramów spotkań, ewidencja pracowników); kluczy (m.in. kontrola wydawania kluczy, kart magnetycznych uprawnionym osobom).

Ochrona fizyczna to usługa ukierunkowana w szczególności na obiekty biurowe, zakłady produkcyjne, sklepy wielkopowierzchniowe oraz wszelkie inne nieruchomości, które narażone są na ryzyko włamania lub kradzieży. Ochrona osób dotyczy zarówno opieki nad znanymi osobistościami, jak i zabezpieczania imprez masowych. Zapraszamy do współpracy podmioty komercyjne, instytucje oraz klientów indywidualnych z Katowic i okolic!