Zadzwoń
|

Ochrona fizyczna

Odpowiednio przeszkoleni pracownicy zapewnią
skuteczną ochroną Twojego obiektu.

 
Zapytaj nas

Ochrona fizyczna

Zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa może być wykonywane na wielu płaszczyznach – od rozwiązań prewencyjnych począwszy po techniczne zabezpieczenie mienia na wielopoziomowych zabezpieczenia skończywszy. Na usługę ochrony fizycznej składać się mogą:

 • prewencja polegająca na oznakowaniu obiektu, prewencyjnym patrolowaniu z obejściem Obiektu oraz w razie konieczności interwencja
 • monitorowanie systemu alarmowego czyli opisane powyżej czynności prewencyjne oraz dodatkowo stały nadzór nad Systemem Alarmowym przez USI
 • bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu polegająca na stacjonarnej obecności wykwalifikowanych, odznaczających się wysokim poziomem kultury osobistej pracowników ochrony na strzeżonym terenie. Ich zadaniem jest zapobieganie naruszeniom porządku, kradzieżom, włamaniom lub wyrządzeniu innego rodzaju szkód
 • ochrona Imprez – zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników służby bezpieczeństwa i porządkowej, którzy będą czuwali nad bezpieczeństwem zarówno uczestników imprezy jak również pozostałymi elementami mienia, znajdującymi się na terenie imprezy.
 • usługa recepcyjna, w której zakres wchodzi rejestracja wejść/wyjść, wydawanie przepustek i kart, przekazanie informacji o zasadach BHP panujących na obiekcie, rejestracja ruchu samochodowego, przekazywanie informacji o sposobie poruszania się

 

Pracownicy ochrony

Pracownicy HUNTERS oddelegowani do zapewnienia ochrony mienia wyznaczonego obiektu posiadają odpowiednie przeszkolenie w zakresie podejmowania interwencji i skutecznej ochrony. Charakteryzują się wysoką odpornością na stres, silną psychiką oraz odpowiednią tężyzną fizyczną. Podstawowe wyposażenie pracownika ochrony to środki przymusu bezpośredniego, których może on użyć w przypadku zagrożenia. Zakres działań podejmowanych przez naszych pracowników ochrony to m.in.:

 • dbanie o bezpieczeństwo chronionego obiektu
 • nadzorowanie zapisu kamer monitoringu zainstalowanych na terenie obiektu
 • identyfikowanie osób wchodzących i opuszczających strzeżony teren
 • kontrola czasu pracy zatrudnionych w danej instytucji lub przedsiębiorstwie
 • regularne dozorowanie całego terenu oraz obchód budynku (często zmienianą trasą)
 • interweniowanie w przypadku próby popełnienia przestępstwa (włamanie, kradzież, dewastacja mienia, rozbój) oraz wezwanie odpowiednich służb na miejsce zdarzenia
 • zdawanie raportu z czasu dyżuru

Grupy Interwencyjne

Odpowiednio przeszkolone i wyposażone w środki przymusu bezpośredniego osoby o statusie SUFO, których zadaniem jest patrolowanie obiektów oraz w razie konieczności interwencja. Na wyposażeniu GI są samochody osobowe oraz motocykle, dzięki którym czas interwencji wynosi maksymalnie 15 minut

Zapytaj nas

 Stała łączność z klientem i Uzbrojonym Stanowiskiem Interwencyjnym

Pracownicy ochrony HUNTERS komunikują się ze sobą oraz z Uzbrojonym Stanowiskiem Interwencyjnym HUNTERS za pomocą bezprzewodowych środków łączności, działających w systemie Active TRACK. Ten nowoczesny system łączności służy do natychmiastowego zlokalizowania osób i obiektów ruchomych a także monitorowania ich aktywności w czasie rzeczywistym. System Active TRACK działa również w warunkach zakłóceń sygnału i nawet w takiej sytuacji umożliwia zaalarmowanie służb porządkowych lub Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego HUNTERS. Dodatkowo nasza firma korzysta z innowacyjnego oprogramowania EPOK. Służy ono do sprawnego gromadzenia i przetwarzania danych o ruchu osób i pojazdów na strzeżonym terenie. System EPOK ułatwia m.in. rejestrację osób wchodzących/wychodzących z obiektu, ewidencję pracowników, kontrolę wydawania kluczy/kart magnetycznych, a także zbieranie danych na temat kierowców.

Ochrona fizyczna na której możesz zawsze polegać

Wieloletnie doświadczenie w ochronie fizycznej pozwoliło nam wypracować uniwersalne procedury, na których opieramy nasze działania. Aby ochrona fizyczna osób i mienia była najbardziej skuteczna, szczegółowo analizujemy potencjalne zagrożenia i tworzymy scenariusze zdarzeń w danym obiekcie, uwzględniając przy tym specyfikę działalności, układ pomieszczeń czy dróg ewakuacyjnych. Dokładnie doprecyzowany plan pozwala nam świadczyć usługi o najwyższej jakości.

Stała obecność na terenie klienta wymaga również odpowiedniej prezencji. Nasi pracownicy ochrony ubrani są w jednolite, schludne stroje a wysoki poziom kultury osobistej jest naszym standardem.

Naszą ochronę fizyczną można spotkać w takich lokalizacjach jak:

 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • galerie handlowe
 • obiekty produkcyjne
 • obiekty administracji publicznej
 • biblioteki
 • biurowce
 • hale magazynowe
 • obiekty podlegające obowiązkowej ochronie
 • imprezy (zamknięte, masowe, plenerowe, halowe itp.)

Jeśli potrzebujesz ochrony mienia w przedsiębiorstwie, instytucji państwowej czy ochrony na zabezpieczenia imprezy masowej – zdaj się na HUNTERS!

 

Zalety naszych usług

Ochrona fizyczna
Posiadamy certyfikaty ISO, AQAP, OHSAS
Ochrona fizyczna
Umundurowanie pracowników dostosowane do typu usługi
Ochrona fizyczna
Stała, bezprzewodowa łączność z klientem oraz USI
Ochrona fizyczna
Status SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne)
Ochrona fizyczna
Pracujemy zgodnie z wypracowanymi procedurami
Ochrona fizyczna
Używamy systemu ActivTrack
Ochrona fizyczna
Posiadamy oprogramowanie EPOK
Zapytaj nas
Do góry