Zadzwoń
|

Wideo prewencja

Inteligentna automatyka monitorowanego obiektu

 
Zapytaj nas

Wideo prewencja

W ramach usług wideo prewencji HUNTERS oferuje usługę monitoringu przedsiębiorstwa CCTV oraz usługę Wideo monitoringu. W pierwszym przypadku jest to system kamer, którego zadaniem jest pokazywanie i rejestrowanie obrazu ze wszystkich, połączonych w jeden system, kamer. Natomiast głównym zadaniem Wideo monitorowania jest zaprogramowanie odpowiednich reakcji na zdarzenia rejestrowane przez kamery (np. wejście w kadr) lub wykonanie odpowiednich zadań przez pracownika (wideo nadzór). Są to dwa różne systemy monitoringu, których sposób funkcjonowania przedstawiamy Państwu poniżej.

Telewizja przemysłowa (CCTV)

Wychodzimy z założenia, że połączenie najnowocześniejszych technologii ze stałym monitoringiem wykwalifikowanych pracowników ochrony zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przeprowadzamy konfigurację i montaż systemu telewizji przemysłowej. Dzięki doborowi kamer o odpowiedniej charakterystyce, dostarczany obraz za każdym razem będzie wyraźny i ostry. Wybór kamer uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i warunków, w których mają one pracować. Mogą to zatem być kamery szerokokątne, na podczerwień, zewnętrzne, wewnętrzne, sferyczne czy 360 stopniowe. Systemy CCTV instalowane przez HUNTERS zapewniają idealne uzupełnienie ochrony przed włamaniami, kradzieżami oraz zniszczeniami mienia spowodowanymi np. pożarem, zalaniem lub dewastacją na terenie monitorowanego obiektu.

Wideo monitoring

Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań sprzętowych, HUNTERS wprowadza na rynek nową usługę – wideo monitoring. Może być ona wykonywana w różnych wariantach. Pierwszą z dostępnych opcji w zakresie wideo monitoringu jest video monitorowanie.

 

  • Wideo monitorowanie

Jest to usługa polegająca na ścisłym współdziałaniu systemu alarmowego oraz telewizji dozorowej. Tworzone są wówczas pary z detektora systemu alarmowego i kamery systemu telewizji dozorowej. Jeśli następuje naruszenie pola detekcji czujnika, operator automatycznie uzyskuje dostęp do obrazu z kamery będącej w parze z czujnikiem oraz pozostałych kamer na obiekcie. Narzędzie to pozwala w łatwy sposób ocenić aktualną sytuację na obiekcie, wobec czego załoga uruchamiana jest tylko wtedy, gdy następuje jakiekolwiek zagrożenie.

 

  • Wideo analityka

Następną opcją jest wideo analityka. Polega ona na wykorzystywaniu zaawansowanych algorytmów analizy obrazu dostarczonych przez producentów kamer. Gdy w obrębie sceny kamery zaistnieją sytuacje, które wcześniej skonfigurowane zostały jako alarmowe, obraz z kamery automatycznie zaprezentowany zostanie operatorowi w USI. Zaraz po zapoznaniu się z materiałem, operator podejmie decyzję o uruchomieniu załogi i/lub dodatkowych służb.

 

  • Wideo prewencja

Wideo prewencja to kolejny istotny element video monitoringu. Zwana jest także wirtualnym strażnikiem, bowiem jest usługą alternatywną dla strażnika wykonującego fizyczne obchody na obiekcie. W tym przypadku operator USI, po wcześniejszym zaprogramowaniu częstotliwości nadzorowania, co jakiś czas łączy się z chronionym obiektem i dokonuje wirtualnego obchodu. Polega to na zapoznaniu się, jeden po drugim, z obrazami ze wszystkich dostępnych kamer oraz ocenieniu, czy nie zachodzą tam sytuacje niepokojące, wymagające interwencji załogi i/lub innych służb.

 

  • Wideo nadzór

Ostatnią opcją video monitoringu jest wideo nadzór, podlegający ścisłym ustaleniom Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą. Usługa ta polega na stałej obserwacji określonej liczby kamer przez oddelegowanego do tego zadania operatora USI, który w razie potrzeby podejmuje wcześniej ustalone działania, jeśli zauważy również wcześniej określone zdarzenia.

 

 

Zalety naszych usług

Wideo prewencja
Sprzężenie detektora systemu alarmowego i kamer systemu telewizji dozorowej
Wideo prewencja
Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do analizy obrazu
Wideo prewencja
Możliwość tworzenia wirtualnych obchodów
Wideo prewencja
Oszczędności przy korzystaniu z usług ochrony
Wideo prewencja
Wykorzystanie do tej pory niedostępnych możliwości technicznych
Zapytaj nas
Do góry