Zadzwoń
|
Korytarz życia i jazda na suwak obowiązkowe! październik 21, 2019

Prawo o ruchu drogowym znowelizowane przez Sejm. Do przepisów wprowadzono tzw. „korytarz życia” oraz jazdę „na suwak”. Nowe przepisy wejdą w życie 21 dni od ogłoszenia.

 

Ustawę poparło 415 posłów, 6 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Głównym celem nowych rozwiązań jest zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek jazdy „na suwak” – ma to zmniejszyć zatory drogowe oraz poprawić bezpieczeństwo w sytuacji wykonywania manewru zmiany pasa ruchu.

 

Jeżeli zaś chodzi o „korytarz życia”, zgodnie z nową ustawą w razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych (szczególnie ratowniczych) kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku mają obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni.

 

Z kolei gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem w tym samym kierunku jazdy, z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest zobowiązany umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.

 

Źródło: rmf24.pl

Do góry