Zadzwoń
|
Kto nie musi nosić maseczki? marzec 25, 2021

Choć w związku z panującą od ponad roku pandemią noszenie maseczki jest obowiązkowe, są osoby, które nie muszą jej nosić. Kto i dlaczego jest z tego obowiązku zwolniony?

11 marca opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. Wprowadzono w niej m.in. dodatkową grupę osób zwolnionych z nakazu zasłaniania nosa i ust.

Takim oto sposobem maseczek nie muszą nosić osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, schorzeniami układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia. Jedynym wymogiem jest posiadanie przy sobie aktualnego zaświadczenia lekarskiego wskazującego jednostkę chorobową z rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem, maseczki należy nosić praktycznie wszędzie – nawet w pracy, gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba – chyba, że pracodawca postanowi inaczej. Maseczki nie trzeba mieć z kolei założonej tylko w kilku miejscach: na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży.

Źródło: mojafirma.infor.pl

Do góry