Zadzwoń
|
Loguj się z głową marzec 5, 2021

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia powstał profilaktyczny program „Loguj się z głową”. To swojego rodzaju odpowiedź na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

Aby przeciwdziałać zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież korzystające z Internetu, oba ministerstwa zainicjowały program „Loguj się z głową”. Realizowany ma on być przez nauczycieli bez konieczności wcześniejszego szkolenia. Jego celem jest szerzenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz które chronią dzieci i młodzież przed e-uzależnieniami.

 

Program został opracowany przez Fundację Poza Schematami w ramach realizacji zadania publicznego. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

 

W roku ubiegłym program poddano recenzji. W konsekwencji uzyskał on opinię programu spełniającego standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych, które są zgodne z założeniami Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

 

Źródło: gov.pl

Do góry