Zadzwoń
|
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec dzieci listopad 17, 2016

Już dziesiąty raz 19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. To dzień, który zwraca naszą uwagę na najmłodszych i problem, którego często nie dostrzegamy. Nie bądźmy obojętni!

Ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która organizuje obchody tego dnia poprzez tworzenie krajowych i lokalnych akcji, a także adresuje postulaty i rekomendacje skierowane do rządów swoich krajów. Polskę w tej kwestii na arenie międzynarodowej reprezentuje Fundacja Dzieci Niczyje.

Główną ideą inicjatorów akcji jest zorganizowanie szerokiego międzynarodowego partnerstwa organizacji inicjujących kampanie i wydarzenia podnoszące świadomość społeczną w zakresie profilaktyki wykorzystywania seksualnego i przemocy wobec dzieci.

Krzywdzenie dzieci jest bardzo poważnym i powszechnym problemem. Codziennie tysiące dzieci staje się ofiarami przemocy – zarówno fizycznej, jak i psychicznej czy seksualnej. Dorośli wykorzystują je także często chociazby do żebrania czy prostytucji.

W Polsce skala zjawiska krzywdzenia dzieci może niepokoić. W latach 2003-2010 w naszym kraju ponad 4-krotnie wzrosła liczba dzieci poszkodowanych przestępstwami seksualnymi i przemocowymi. Są jednak również dobre wiadomości, bowiem z najnowszych badań FDN wynika, że zmienia się nasz stosunek do kar fizycznych. Już niemal połowa (47%) dorosłych Polaków uważa, że nigdy nie powinno się ich stosować (w 2010 r. było to 34%). Natomiast 60% badanych popiera prawny zakaz bicia dzieci (w 2010 r. – 53%). Ta tendencja cieszy.

Zwalczanie przemocy wobec dzieci to zadanie, które należy do całego społeczeństwa polskiego. Niezwykle ważnym aspektem jest nie tylko świadomość rodziców i opiekunów, ale też wrażliwość i reagowanie przez świadków przemocy.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci jest przede wszystkim dniem refleksji nad poziomem polityki ochrony dzieci w naszym kraju. Pamiętajmy, że dzieci to stworzenia bezbronne, wobec czego ochronę zapewnić im mogą wyłącznie osoby dorosłe.

Do góry