Zadzwoń
|
MSWiA promuje bezpieczeństwo w szkołach wrzesień 14, 2017

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” to kolejna akcja będąca elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tym razem działania skupiają się głównie na uczniach szkół podstawowych.

Nadrzędnym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, jest kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw wśród młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez regularne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Akcja pomóc ma również kontynuować i zacieśniać współpracę Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym instrumentem, za pomocą którego inicjatorzy chcą prowadzić swoje działania związane z akcją, jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zawarto w nim daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto, nieodłączną częścią przedsięwzięcia jest strona internetowa projektu, którą dedykowano nauczycielom, pedagogom i funkcjonariuszom Policji prowadzącym zajęcia profilaktyczne w jednostkach oświatowych.

Honorowy patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak. Projekt realizowany będzie w bieżącym roku szkolnym 2017/2018.

Do góry