Zadzwoń
|
Na czym polega system wideo monitorowania obiektów? czerwiec 7, 2021

Połączenie nowoczesnych technologii ze stałym monitoringiem wykwalifikowanych pracowników ochrony zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale pozwala też na obniżenie kosztów ochrony. Nie ma więc się co dziwić, że coraz to więcej przedsiębiorstw decyduje się właśnie na taką formę nadzoru.

 

Monitoring obiektu może odbywać się dwutorowo: za pomocą monitoringu CCTV oraz wideo monitoringu. Pierwsza usługa polega na instalacji systemu, który pokazuje i rejestruje obraz ze wszystkich, połączonych w jeden system, kamer. Wideo monitorowanie z kolei to nowoczesna ochrona, która pozwala zaprogramować odpowiednie reakcje na zdarzenia rejestrowane przez kamery lub wykonać odpowiednie działania przez pracownika ochrony.

 

Wideo monitoring może być tak naprawdę wykorzystywany w czterech wariantach: wideo monitorowania, wideo analityki, wideo prewencji i wideo nadzoru.

 

Wideo monitorowanie polega na ścisłym współdziałaniu telewizji dozorowej i systemu alarmowego. Jeżeli dochodzi do naruszenia pola detekcji czujnika, operator natychmiast uzyskuje dostęp do obrazu z kamery będącej w parze z czujnikiem oraz pozostałych kamer na obiekcie, ocenia sytuację i gdy to konieczne, wysyła na miejsce patrol interwencyjny.

 

Kolejną opcją jest wideo analityka – czyli wykorzystanie zaawansowanych algorytmów analizy rejestrowanego przez kamerę obrazu. Jeżeli na ekranie dojdzie do sytuacji, która skonfigurowana została wcześniej jako alarmowa, operator w USI momentalnie przechwytuje obraz, analizuje sytuację i powiadamia załogę i/lub dodatkowe służby.

 

Istotną częścią wideo monitoringu jest także wideo prewencjaWirtualny strażnik – jak potocznie nazywana jest ta usługa przez wiele osób – jest świetną alternatywą dla pracownika ochrony wykonującego fizyczny obchód po obiekcie. Pozwala ona bowiem wykonać wideo obchód przez wykwalifikowanego pracownika, który łączy się z systemem kamer zainstalowanych na chronionym obiekcie. Zastosowanie wideo prewencji polega na zapoznaniu się z obrazami ze wszystkich dostępnych kamer oraz ocenieniu, czy nie dochodzi tam do sytuacji niepokojących i wymagających interwencji.

 

Wideo nadzór z kolei podlega ścisłym ustaleniom pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Do wykonywania tej usługi oddelegowany zostaje operator USI, który nieustannie obserwuje określoną liczbę kamer. W przypadku zauważenia określonych wcześniej zdarzeń, podejmuje również wcześniej ustalone czynności.

 

System wideo monitorowania obiektów to must-have dla przedsiębiorstw, które bezpieczeństwo obiektów traktują priorytetowo.

Do góry