Zadzwoń
|
Nowe rozwiązania wideo monitoringu dostępne w HUNTERS wrzesień 16, 2021

Połączenie technologii, analityki i optymalizacji kosztów pozwoliły stworzyć systemy monitoringu, które część pracy wykonują za człowieka. Nadzór ludzki oczywiście nadal jest niezbędny, ale wykorzystując powyższe rozwiązania, wydajność rozwiązań monitoringu znacząco wzrasta.

Synergię analityki z monitoringiem można znaleźć w takich rozwiązaniach jak:

• Wideo-monitorowanie, które polega na współdziałaniu systemu alarmowego (SSWiN) z telewizją dozorową (CCTV). Technologia ta pozwala tworzyć pary z detektora systemu alarmowego i kamery systemu telewizji dozorowej. W praktyce działa to tak, że np. czujnik ruchu uruchamia kamerę, z której obraz trafia do operatora, a ten – jeśli uzna, że istnieje zagrożenie – podejmuje stosowną akcję.

• Wideo-analityka z kolei wykorzystuje zaawansowane algorytmy analizy obrazu z kamer. Gdy w obrębie utworzonej sceny kamery nastąpią zdarzenia, które wcześniej zinterpretowane zostały jako alarmowe, obraz z kamery automatycznie wyświetlony zostanie operatorowi. Zadaniem operatora jest ostateczna weryfikacja, czy dane zdarzenie kwalifikuje się do interwencji.

• Wideo-prewencja – zwana również wirtualnym strażnikiem – zamiast fizycznych obchodów, które dotychczas wykonywał pracownik fizyczny, pozwala patrolować teren poprzez wcześniej zaplanowany nadzór obiektu, korzystając z zainstalowanych kamer. Obchód wykonywany jest przez operatora, którego zadaniem jest zapoznawanie się z obrazami z kamer w odpowiedniej częstotliwości i ocenianiu czy na chronionym obiekcie nie zachodzą sytuacje wymagające interwencji.

• Wideo nadzorem można natomiast nazwać ścisłą współpracę zleceniodawcy ze zleceniobiorcą. Współpraca ta polega na stałej obserwacji konkretnej liczby kamer przez oddelegowanego do tego zadania operatora. Operator dysponuje wcześniej ustalonymi działaniami, które draża w życie, jeśli pojawią się zdarzenia określone jako potencjalnie niebezpieczne. Pozostałą część pracy przejmują systemy analityki i automatyki, które również odciążają operatora z prac powtarzalnych (np. poprzez zautomatyzowanie ruchu samochodowego systemami sczytującymi numery rejestracyjne).

Nie warto i nie należy bać się nowych technologii. Nigdy nie zastąpią one człowieka, ale mogą mu zdecydowanie pomóc w wypełnianiu swoich obowiązków. Klientom z kolei zagwarantują niższe koszty ochrony.

Do góry