Zadzwoń
|

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – MARKETING

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) dalej RODO informuję, że Administratorami Państwa Danych Osobowych w naszej Organizacji są: GREEN HUNTERS Sp. z o.o.sp.k., BLUE HUNTERS Sp. z o.o.sp.k., HUMAN HUNTERS Sp. z o.o.sp.k. z siedzibą w Warszawie kod. 02-326 Al. Jerozolimskie 151/4U (adres do korespondencji: 62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Bukowska 114), HUNTERS24 Sp. z o.o.sp.k. i HOLDING HUNTERS Sp. z o.o.sp.k z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim kod. 62-065 przy ul. Bukowskiej 114, HUNTERS OCHRONA PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim kod. 97-300 przy ul. Sulejowska 45 oraz BIURO OCHRONY  SEZAM – SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kod. 61-623 przy ul. Wilczak 16. Wszystkie wymienione powyżej Spółki wchodzą w skład grupy kapitałowej HUNTERS i działają na podstawie podpisanego Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi. Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich Spółkach jest Pan Jacek Grochowski adres e-mail: iod@hunters.pl. lub dodatkowo na adres marketing@hunters.pl

Dane osobowe są przetwarzane są w celu: marketingu własnych produktów lub usług. Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a do c i f RODO.

Informujemy, iż posiadasz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Twoją szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy Administrator Danych Osobowych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu Administratorowi Danych Osobowych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • czasu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorami, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy. Dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny oraz nie będą profilowane.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – MARKETING

Do góry