Zadzwoń
|

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że Administratorami Państwa Danych Osobowych w naszej Organizacji są: BUSINESS SOLUTIONS CENTER Sp. z o.o., GREEN HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K., BLUE HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K., HUMAN HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie kod. 02-326  Al. Jerozolimskie 151/4U (adres do korespondencji: 62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Bukowska 114) oraz HUNTERS24 Sp. z o.o. Sp. K. i HOLDING HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim kod. 62-065 przy ul. Bukowskiej 114. Wszystkie Spółki zgodnie z RODO występują w Grupie Przedsiębiorstw, gdzie BUSINESS SOLUTIONS CENTER  Sp. z o.o. jest Spółką kontrolującą – wiodącą, a pozostałe są Spółkami kontrolowanymi – powiązanymi. Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich Spółkach jest Pan Jacek Grochowski email jacek.grochowski@hunters.pl lub iod@hunters.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. Realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1lit.c RODO, a mianowicie:
  3. w celu przechowywania i archiwizowania przez okres 5 lat umów zawartych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz dokumentacji ich dotyczącej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r. nr 114, poz. 740 z późń. zm.),
  4. w celu przekazywania danych osobowych biurom informacji gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 530 z późń. zm.),

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, przechowywane będą przez okres trwania umowy lub dłużej, jeżeli inne akty prawne na to pozwalają. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa Dane Osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji prawidłowego wykonania umowy monitoringu obiektu.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – MONITORING

Do góry