Zadzwoń
|

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OCHRONA FIZYCZNA

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) dalej RODO informuję, że Administratorami Państwa Danych Osobowych w naszej Organizacji są: BUSINESS SOLUTIONS CENTER Sp. z o.o., Zone HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K., Green HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K., Blue HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K., Human HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Warszawie kod. 02-326 Al. Jerozolimskie 151/4U oraz  Holding HUNTERS sp. z o.o. Sp. K. i HUNTERS24 Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibami w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Bukowskiej 114 kod. 62 – 065. Wszystkie Spółki zgodnie z RODO występują w Grupie przedsiębiorstw, gdzie BUSINESS SOLUTIONS CENTER Sp. z o.o. jest Spółką kontrolującą – wiodącą, a pozostałe są Spółkami kontrolowanymi – zależnymi. Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich Spółkach jest Pan Jacek Grochowski mail jacek.grochowski@hunters.pl lub iod@hunters.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b – RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – RODO. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, przechowywane będą przez okres trwania umowy lub dłużej jeżeli inne akty prawne na to pozwalają. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji prawidłowego wykonania umowy ochrony fizycznej obiektu.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OCHRONA FIZYCZNA

Do góry