Zadzwoń
|

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OCHRONA FIZYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że Administratorami Państwa Danych Osobowych w naszej Organizacji są: BUSINESS SOLUTIONS CENTER Sp. z o.o., GREEN HUNTERS Sp. z o.o.sp.k., BLUE HUNTERS Sp. z o.o.sp.k., HUMAN HUNTERS Sp. z o.o.sp.k. z siedzibami w Warszawie kod. 02-326  Al. Jerozolimskie 151/4U (adres do korespondencji: 62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Bukowska 114) oraz HUNTERS24 Sp. z o.o. sp.k. i HOLDING HUNTERS Sp. z o.o.sp.k z siedzibami w Grodzisku Wielkopolskim kod. 62-065 przy ul. Bukowskiej 114 i INWEMER OCHRONA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim kod. 97-300 przy ul. Sulejowska 45. Wszystkie Spółki zgodnie z RODO występują w Grupie Przedsiębiorstw, gdzie BUSINESS SOLUTIONS CENTER  Sp. z o.o. jest Spółką kontrolującą – wiodącą, a pozostałe są Spółkami kontrolowanymi – powiązanymi. Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich Spółkach jest Pan Jacek Grochowski email: iod@hunters.pl lub jacek.grochowski@hunters.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b – RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – RODO. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, przechowywane będą przez okres trwania umowy lub dłużej jeżeli inne akty prawne na to pozwalają. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji prawidłowego wykonania umowy ochrony fizycznej obiektu.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OCHRONA FIZYCZNA

Do góry

Zapisz się do newslettera HUNTERS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez firmę HUNTERS sp. z o.o. (mogę wypisać się w każdej chwili).