Zadzwoń
|

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – USŁUGI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że Administratorami Państwa Danych Osobowych w naszej Organizacji są: GREEN HUNTERS Sp. z o.o.sp.k., BLUE HUNTERS Sp. z o.o.sp.k., HUMAN HUNTERS Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie kod. 02-326  Aleje Jerozolimskie 151/4U (adres do korespondencji: 62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Bukowska 114) oraz HUNTERS24 Sp. z o.o. sp.k. i HOLDING HUNTERS Sp. z o.o.sp.k. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim kod. 62-065 przy ul. Bukowskiej 114, HUNTERS OCHRONA PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim kod. 97-300 przy ul. Sulejowska 45 oraz BIURO OCHRONY  SEZAM – SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kod. 61-623 przy ul. Wilczak 16. Wszystkie wymienione powyżej Spółki wchodzą w skład grupy kapitałowej HUNTERS i działają na podstawie podpisanego Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi. Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich Spółkach jest Pan Jacek Grochowski adres email iod@hunters.pl. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem w następujących celach:

  1. Realizacji zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającym z prawa UE lub prawa polskiego
  3. Prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związanych z realizacją postanowień umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, przechowywane będą przez okres trwania umowy lub dłużej, jeżeli inne akty prawne na to pozwalają. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa Dane Osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji prawidłowego zawarcia i wykonania umowy.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – USŁUGI

Do góry