Zadzwoń
|
Od 10 kwietnia… wyższe mandaty kwiecień 8, 2021

Od 10 kwietnia zapłacimy wyższe mandaty m.in. za spacer z psem bez smyczy lub kagańca czy też sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim.

 

W myśl nowych przepisów, grzywna za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia będzie wyniosła od 50 do 250 złotych. Z kolei jeżeli zachowanie takie stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, mandat wyniesie aż 500 zł.

 

Kara pieniężna obowiązywała będzie również za brak utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Za niewykonywanie tego obowiązku będzie groziła grzywna od 100 do 250 zł. Jest to konsekwencja sytuacji, w których to właściciele nieruchomości zaniedbują obowiązek utrzymania czystości, a to z kolei powoduje np. uciążliwości zapachowe dla sąsiadujących nieruchomości.

 

Od 100 do 250 zł kary zapłacimy za nieprzestrzeganie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Wskazany przedział kwot grzywien pozwolić ma na odpowiednie dostosowanie kary do stwierdzonego uchybienia. Podobnie sytuacja ma się z mandatem dla przewoźnika, który nie zapewni podróżującym odpowiednich warunków sanitarnych. Wówczas on również zapłaci od 100 do 250 zł grzywny.

 

Mandat w wysokości 500 zł zapłaci sprzedawca, który udostępnia wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe osobom do lat 18. Z kolei za nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia groziła będzie grzywna w wysokości 150 zł.

 

 

Do góry