Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna to coś więcej niż pokazuje się w filmach.

Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna to coś więcej niż pokazuje się w filmach. Zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa to również prewencja, monitoring, bezpośrednia ochrona fizyczna i wiele innych.

 • Prewencja polega na oznakowaniu obiektu, prewencyjnym patrolowaniu z obejściem obiektu oraz – w razie konieczności – interwencja.
 • Monitoring systemu alarmowego to jednocześnie prewencja oraz dodatkowo stały nadzór nad Systemem Alarmowym przez USI.
 • Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu polega na stacjonarnej obecności wykwalifikowanego, odznaczającego się wysokim poziomem kultury osobistej pracownika ochrony na strzeżonym terenie. Zadaniem tej osoby jest zapobieganie naruszeniom porządku, kradzieżom, włamaniom lub wyrządzeniu innego rodzaju szkód.
 • Ochrona Imprez – polega na zapewnieniu odpowiedniej liczby pracowników służby bezpieczeństwa i porządkowej, którzy będą czuwali nad bezpieczeństwem uczestników imprezy oraz pozostałymi elementami mienia znajdującymi się na terenie imprezy.
 • Usługa recepcyjna – rejestracja wejść/wyjść, wydawanie przepustek i kart, przekazanie informacji o zasadach BHP panujących na obiekcie, rejestracja ruchu samochodowego, przekazywanie informacji o sposobie poruszania się.

Pracownicy ochrony

Wszyscy pracownicy HUNTERS, którzy zostali oddelegowani do ochrony mienia lub obiektu posiadają odpowiednie kwalifikacje i szkolenia, także szkolenie w zakresie podejmowania interwencji i skutecznej ochrony.

Jacy są pracownicy ochrony HUNTERS?

 • Wysoce odporni na stres.
 • O silnej psychice.
 • Posiadający odpowiednią tężyznę fizyczną.

Co wchodzi w skład wyposażenia pracowników ochrony HUNTERS? To przede wszystkim środki przymusu bezpośredniego, które mogą zostać użyte w przypadku stwierdzenia występowania zagrożenia.

 • zapewnienie bezpieczeństwa chronionego obiektu;
 • nadzorowanie zapisu kamer monitoringu zainstalowanych na terenie obiektu;
 • identyfikacja osób wchodzących i opuszczających strzeżony teren;
 • kontrola czasu pracy osób zatrudnionych w danym obiekcie;
 • regularne dozorowanie całego terenu oraz obchód budynku (często zmienianą trasą);
 • interweniowanie w przypadku próby popełnienia przestępstwa i wezwanie odpowiednich służb raportowanie dyżuru.

Grupy interwencyjne

Zapewniamy odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego pracowników o statusie SUFO, których zadaniem jest patrolowanie obiektów oraz – w razie konieczności – interwencja. Na wyposażeniu GI są samochody osobowe oraz motocykle, dzięki którym czas interwencji wynosi maksymalnie 15 minut. W trosce o Państwa bezpieczeństwo.

Stała łączność

Pracownicy ochrony HUNTERS komunikują się ze sobą oraz z Uzbrojonym Stanowiskiem Interwencyjnym (USI) HUNTERS za pomocą bezprzewodowych środków łączności, działających w nowoczesnym systemie łączności Active TRACK.

System ten służy do natychmiastowego zlokalizowania osób i obiektów ruchomych, a także monitorowania ich aktywności w czasie rzeczywistym. Co istotne, system Active TRACK działa również w warunkach zakłóceń sygnału i nawet w takiej sytuacji umożliwia zaalarmowanie służb porządkowych lub USI HUNTERS.

Korzystamy także z innowacyjnego oprogramowania EPOK, które służy do sprawnego gromadzenia oraz przetwarzania danych o ruchu osób i pojazdów na strzeżonym terenie. System EPOK ułatwia m.in.:

 • rejestrację osób wchodzących/wychodzących z obiektu;
 • ewidencję pracowników; kontrolę wydawania kluczy/kart magnetycznych;
 • zbieranie danych na temat kierowców.

Ochrona fizyczna, której warto zaufać

Jako jedni z nielicznych posiadamy wieloletnie doświadczenie w zapewnianiu ochrony fizycznej, co pozwoliło nam wypracować sprawdzone i uniwersalne procedury. Szczegółowo analizujemy potencjalne zagrożenia i tworzymy scenariusze zdarzeń w danym obiekcie, przy uwzględnieniu specyfiki działalności, układu pomieszczeń czy dróg ewakuacyjnych. Dokładnie doprecyzowany plan pozwala nam świadczyć usługi najwyższej jakości.

Jesteśmy stale obecni na terenie obiektu klienta, dlatego pracownicy ochrony HUNTERS są ubrani w jednolite i schludne stroje, jednocześnie prezentując wysoki poziom kultury osobistej.

Naszą ochronę fizyczną można spotkać w takich lokalizacjach jak:

 • sklepy wielkopowierzchniowe;
 • galerie handlowe;
 • obiekty produkcyjne;
 • obiekty administracji publicznej;
 • biblioteki;
 • biurowce;
 • hale magazynowe;
 • obiekty podlegające obowiązkowej ochronie;
 • imprezy (zamknięte, masowe, plenerowe, halowe itp.).

Jeśli potrzebujesz ochrony mienia w zakładzie pracy czy ochrony na zabezpieczenia imprezy masowej – zdaj się na HUNTERS!

Potrzebujesz wyceny?
Skorzystaj z naszego formularza!

Wolisz z Nami porozmawiać? Możesz to zrobić, dzwoniąc pod poniższy numer telefonu.

801 577 578 Zamów ofertę

Dlaczego warto nam zaufać?

Posiadamy certyfiakty ISO, AQAP, OHSAS.

Umundurowanie pracowników dostosowane do typu usługi.

Stałą łączność
(bezprzewodowa).

Status SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne).

Pracujemy zgodnie z opracowanymi procedurami.

Używamy systemu Activ Track oraz oprogramowania EPOK.

Potrzebujesz wyceny?
Skorzystaj z naszego formularza!

Wolisz z Nami porozmawiać? Możesz to zrobić, dzwoniąc pod poniższy numer telefonu.

801 577 578