Zadzwoń
|
Polaku – zasłaniaj nos i usta! kwiecień 16, 2020

Dzisiaj (16 kwietnia) na terenie całej Polski w życie wszedł nakaz zakrywania ust i nosa. Obowiązywać on będzie także w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie lub nieznajomi.

 

Zakrywanie ust i nosa służyć ma – podobnie jak wszystkie dotychczasowe ograniczenia i zalecenia – zmniejszeniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Gdzie obowiązkowo należy zasłaniać twarz?

  • Na terenie zakładów pracy (również biur) z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów (administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny)
  • W miejscach ogólnodostępnych, takich jak chociażby obiekty usługowe i handlowe, place zabaw, targowiskach
  • W środkach komunikacji publicznej
  • Podczas poruszania się rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą
  • Podczas poruszania się pieszo
  • Podczas poruszania się pojazdami samochodowymi w ramach komercyjnego przewozu osób

Przepisów nie stosuje się natomiast m.in. do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa, a także dzieci do lat 4.

Do góry