Zadzwoń
|
Policja podsumowała: Polska to bezpieczny kraj kwiecień 4, 2019

Na tle innych państwa europejskich, Polska to bezpieczny i spokojny kraj – taki wniosek można wysnuć z policyjnego podsumowania roku 2018. Wszelkie liczby i tabele wskazują na to, że dane związane z bezpieczeństwem obywateli naszego kraju z roku na rok ulegają poprawie – a to z kolei dla funkcjonariuszy stanowi wyzwanie do dalszej pracy.

 

Ostatnia edycja badań CBOS pokazała, że 74 proc. Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Warto zaznaczyć, że to najwyższa ocena od 1990 roku – i sprawiła ona jednocześnie, że Policja stała się najlepiej ocenianą instytucją publiczną w kraju!

 

86 proc. obywateli naszego kraju określa Polskę jako państwo bezpieczne, a aż 93 proc. ankietowanych stwierdziło, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Jak twierdzi Policja: tak dobre oceny są wynikiem wytężonej pracy tysięcy policjantek i policjantów oraz wspierających ich pracowników Policji.

 

W ubiegłym roku w Polsce doszło do 795 976 przestępstw, a ich wykrywalność wyniosła 74,1 proc. W tym miejscu należy jednak wspomnieć o niezwykle istotnym fakcie – otóż w 2018 roku zmieniono przepisy karne dotyczące niealimentacji, a zmiany te sprawiły, że liczba takich przestępstw wzrosła z 16 893 w roku 2017 do 70 455 w roku minionym. Wykluczając więc niealimentację, w roku 2017 popełniono 765 176 przestępstw, a w 2018 już 725 521, co jest spadkiem aż o 5,2 proc.

 

W kategorii siedmiu najważniejszych przestępstw odnotowano niemal pięcoprocentowy spadek (4,8 proc.). Jednocześnie ich wykrywalność wzrosła o 1,2 proc. w stosunku do roku 2017.

 

Jeszcze lepiej prezentuje się statystyka w kategorii rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze. Tutaj w 2017 roku doszło do 8 114 przestępstw, natomiast w roku 2018 już do 6 807 – a to stanowi spadek o 16,1 proc. Obniżeniu uległa także liczba bójek i pobić – w 2017 było ich 5 071, a w roku ubiegłym 4 406 (13,1 proc. mniej).

 

Świetną wiadomością jest również fakt, że po raz pierwszy w historii liczba skradzionych w ciągu roku aut wyniosła mniej niż 10 000 (w 2018 roku doszło 9 075 kradzieży). Różnica między 2017 a 2018 rokiem wyniosła 11,4 proc. (w 2017 skradziono 10 240 samochodów).

 

Źródło: tysol.pl

Do góry