Zaloguj się do panelu EcoFleet

Ochrona fizyczna i ochrona osób – Hunters Poznań

Zajmujemy się m.in. zabezpieczaniem przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem mienia oraz ochroną osób. Z naszych usług korzysta już wiele przedsiębiorstw branży handlowej, produkcyjnej, instytucji publicznych, a także wielu klientów indywidualnych.

Ochrona fizyczna obiektu i ochrona osób realizowana jest na zasadzie ciągłej, stacjonarnej obecności na wyznaczonym terenie. Pracownicy stale czuwają nad bezpieczeństwem, a w razie jego zagrożenia są przygotowani do interwencji. Zakres ich działania określa przygotowana wcześniej analiza specyfiki strzeżonego terenu.

Ochrona fizyczna obiektu polega między innymi na:

• kontroli wejść i wyjść z/na teren strzeżonego obiektu zgodnie z jego regulaminem;
• systematycznym fizycznym dozorowaniu terenu, czyli prowadzeniu obchodu;
• bieżącym nadzorowaniu monitoringu;
• zapobieganiu zniszczeniu mienia lub kradzieży na strzeżonym terenie.

Pracownicy HUNTERS reagują na każdy sygnał o nieprawidłowościach w działalności danego obiektu, zapewniając najwyższy poziom ochrony. W określonych prawem przypadkach pracownicy HUNTERS mogą stosować środki przymusu bezpośredniego.

Kadra HUNTERS składa się z przeszkolonych osób posiadających odpowiednie predyspozycje fizyczne oraz wysoką odporność na stres. Wyróżniają się oni wysokim poziomem kultury osobistej. Pracownicy umundurowani są w jednakowe stroje. Poruszają się po obiekcie wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej.
Jako jedyni na rynku korzystamy z nowoczesnego systemu Active Track. Oparty na innowacyjnym urządzeniu łączy w sobie możliwości, jakie daje telefon komórkowy oraz odbiornik GPS. Active Track pozwala na niezwłoczną lokalizację pojazdów i osób na danym terenie, a w przypadku zagrożenia na natychmiastowe przekazanie sygnału do odpowiednich służb lub centrum monitorującego.

Naszym klientom możemy zaproponować również oprogramowanie EPOK. To kilka rozbudowanych modułów. Wśród nich jednymi z najważniejszych są moduły pojazdów i osób. Dzięki nim ewidencja pojazdów i osób wjeżdżających na obiekt i wyjeżdzających z niego jest łatwiejsza, sprawniejsza i niezawodna. Warto również wspomnieć o module kluczy (m.in. weryfikacja osób uprawnionych do otrzymania kluczy, kart magnetycznych itp.), module parkingowym (sprawniejsze zarządzanie miejscami parkingowymi).

Przejmując na siebie odpowiedzialność za ochronę fizyczną obiektu, gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług. Przekonaj się o jakości usług ochroniarskich HUNTERS!