Zaloguj się do panelu EcoFleet

Ochrona fizyczna i ochrona osób – Hunters Warszawa

Jeśli zależy Ci na zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń na terenie obiektu, którym zarządzasz, powinieneś poznać usługi HUNTERS. Ochrona fizyczna osób i mienia ma na celu zabezpieczenie obiektu przed dwoma rodzajami zagrożeń: wywołanych splotem nieszczęśliwych wydarzeń lub sprowokowanych przez człowieka.

Wysoka jakość ochrony osób i mienia realizowana przez pracowników HUNTERS wynika z ich doskonałego przygotowania do pracy. Podejmując się stałej ochrony konkretnego obiektu, działalność rozpoczynamy od przygotowania planu zagrożeń oraz procedury ich likwidowania.

W ramach ochrony fizycznej osób i mienia możemy:

• podjąć się kontroli osób oraz pojazdów mających zamiar wejść/wjechać na strzeżony teren lub opuścić go;
• dokumentować czas pracy pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie;
• przeprowadzać systematyczny obchód na terenie obiektu oraz nadzorować obraz zarejestrowany przez kamery przemysłowe;
• interweniować w przypadku popełnienia przestępstwa w strzeżonym obiekcie;
• zapobiegać zakłóceniom porządku przez osoby znajdujące się na strzeżonym terenie.

Pracownicy oddelegowani do realizowania usługi, jaką jest ochrona osób i mienia, wyposażeni są w nowoczesny sprzęt Active Track) oraz dozwolone prawnie środki ochrony. Urządzenie Active Track łączy w sobie funkcje osobistego odbiornika GPS oraz telefonu komórkowego. System daje możliwości monitorowania ruchu osób i obiektów ruchomych na danym terenie, a także w razie sytuacji zagrożenia (nawet przy słabym sygnale GPS) natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb lub centrum monitorującego.

Jako jedyny podmiot w branży wdrażamy u naszych klientów oprogramowanie EPOK. Z jego pomocą gromadzenie i przetwarzanie danych o ruchu pojazdów i pieszych działa jeszcze sprawniej. To tylko dwa moduły (pojazdów i osób), na jakich opiera się ww. oprogramowanie. Wśród pozostałych można wspomnieć m.in. o module: parkingowym (sprawniejsze zarządzanie parkingiem i wydawanie biletów), module elektronicznej książki służby (rozszerzona wersja rejestrów).

Aby podnieść wizerunek własny oraz klienta, pracownicy ochrony ubrani są w jednakowe uniformy. Prezentują także wysoki poziom kultury osobistej. Posiadają odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia do ochrony mienia.

Stacjonarna ochrona fizyczna to usługa, którą polecamy w szczególności instytucjom, bankom, przedsiębiorstwom produkcyjnym, sieciom handlowym, a także innym klientom biznesowym oraz indywidualnym dążącym do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa na swoim terenie.