Zaloguj się do panelu EcoFleet

Ochrona fizyczna i ochrona osób – Hunters Wrocław

Organizacja HUNTERS specjalizuje się w ochronie fizycznej osób i mienia. Świadczymy tego rodzaju usługi w dwóch formach: stałej oraz doraźnej ochrony. Czuwamy nad bezpieczeństwem osób, nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju ruchomości na terenie danego obiektu.

Ochrona fizyczna i ochrona osób to w szczególności:
• obsługa monitoringu oraz systematyczne dozorowanie obiektu – obchód pracownika wyznaczoną, często, lecz nieregularnie zmienianą trasą;
• zapobieganie próbom włamań, kradzieży oraz popełnienia innego rodzaju przestępstw na terenie obiektu, a w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia wezwanie policji oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
• sprawdzanie uprawnień osób chcących wjechać lub wyjechać z obiektu, prowadzenie rejestru gości oraz wnoszonych materiałów;
• ochrona przed zakłóceniami porządku na terenie obiektu;
• dokumentowanie zdarzeń mających miejsce w czasie dyżuru.

Nasze usługi kierujemy do wszystkich tych, którzy potrzebują, aby ochrona osób i mienia realizowana była przez profesjonalistów. Z naszej pomocy korzystają zatem przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne, usługowe, instytucje publiczne, a także osoby indywidualne.
Kadra pracowników HUNTERS to osoby wyróżniające się właściwymi predyspozycjami psychofizycznymi oraz wysokim poziomem kultury osobistej. Pracownicy posiadają jednolite umundurowanie. Wyposażeni są w środki łączności bezprzewodowej oraz niezbędne środki przymusu bezpośredniego, w zależności od specyfiki działalności danego obiektu.
Wysoka jakość naszych usług wynika z zastosowania najnowocześniejszych systemów łączności (Active Track) oraz oprogramowania EPOK.
System Active Track daje m.in. możliwość zlokalizowania osób i obiektów ruchomych oraz nadzorowanie ich w czasie rzeczywistym, a także w warunkach, gdy dojdzie do zakłócenia sygnału. Pozwala także na nawiązanie łączności głosowej ze służbami porządkowymi lub centrum monitorującym.

Z kolei oprogramowanie EPOK to kilka zróżnicowanych funkcjonalności – modułów. Wśród nich można wymienić np.:
• moduł pojazdów (m.in. ewidencja ruchu pojazdów na danym terenie, pozyskiwanie danych nt. kierowcy);
• moduł osób (m.in. rejestracja wejść i wyjść pracowników oraz gości, nadzór harmonogramów spotkań)
• moduł kluczy (m.in. wydawanie i odbieranie kluczy, kart magnetycznych itp.);
• moduł parkingowy (m.in. sprawniejsze zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie obiektu oraz druk biletów postojowych).

Ochrona fizyczna realizowana przez HUNTERS minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!