Zadzwoń
|
Zmiany w bezpieczeństwie nad wodą kwiecień 14, 2021

 Wczoraj, tj. we wtorek 13 kwietnia, rząd zadecydował, że ratownik wodny, który dba o nasze bezpieczeństwo, musi posiadać przynajmniej jedną kwalifikację w ratownictwie medycznym.

 

Projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie na obszarach wodnych został przyjęty przez Radę Ministrów. Uszczegóławia on definicję ratownika wodnego. Jest to konsekwencja faktu, iż obecna ustawa nie doprecyzowuje ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien ratownik posiadać.

 

W nowym projekcie zawarto zapis, iż ratownik taki musi mieć najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym. Osoby wykonujące zawody medyczne (lekarz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz ratownik medyczny) spełniają więc wymagania dotyczące posiadania innej kwalifikacji przydatnej w ratownictwie wodnym.

 

Rada Ministrów umożliwiła również Ministrowi spraw wewnętrznych i administracji wydanie przepisów wykonawczych, określających inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym.

 

Do góry