Usługi recepcyjne

Zapewniamy dobre pierwsze wrażenie i bezpieczeństwo.

Usługi recepcyjne

Często recepcja i ochrona współdziałają ze sobą, koordynując przepływ osobowy i transportowy. Wymaga to nie tylko znajomości procedur, ale również umiejętności dobrego koordynowania i komunikacji.

Oferując usługi recepcyjne, zapewniamy sprawne funkcjonowanie firmy i skuteczne podejście w sytuacjach nadzwyczajnych. Naszych pracowników oprócz profesjonalnego wyglądu i nienagannej aparycji, cechuje także znajomość problematyki usług ochrony fizycznej i przyjętych procedur bezpieczeństwa.

Usługa recepcyjna, polega na rejestracji wejść i wyjść osób fizycznych, wydawania przepustek i kart, przekazania informacji o zasadach BHP panujących na obiekcie, rejestracji ruchu samochodowego, przekazywania informacji o sposobie poruszania się.

Potrzebujesz wyceny?
Skorzystaj z naszego formularza!

Wolisz z Nami porozmawiać? Możesz to zrobić, dzwoniąc pod poniższy numer telefonu.

61 644 40 00 Zamów ofertę

Potrzebujesz wyceny?
Skorzystaj z naszego formularza!

Wolisz z Nami porozmawiać? Możesz to zrobić, dzwoniąc pod poniższy numer telefonu.

61 644 40 00
Zamów ofertę