Wideo prewencja

Oferujemy Monitoring przedsiębiorstwa CCTV oraz wideo monitoring.

Wideo prewencja

HUNTERS oferuje swoim klientom w ramach usługi wideo prewencji:

  • Monitoring przedsiębiorstwa CCTV – wyświetlanie i rejestrowanie obrazu ze wszystkich kamer, połączonych w jeden system.
  • Wideo monitoring – zaprogramowane reakcje lub wykonanie odpowiednich zadań przez pracownika w odpowiedzi na zdarzenia rejestrowane przez kamery.

To zupełnie różne rozwiązania, dlatego poniżej prezentujemy sposób funkcjonowania każdego z nich.

Telewizja przemysłowa (CCTV)

Naszym zdaniem najwyższy poziom bezpieczeństwa można osiągnąć tylko przy wspólnej pracy wykwalifikowanego personelu oraz sprawdzonego, odpowiednio dobranego sprzętu do monitoringu.

Specjaliści HUNTERS przeprowadzają konfigurację oraz montaż systemu telewizji przemysłowej (CCTV). Dobór sprzętu dostosowujemy do Państwa potrzeb oraz dostępnych warunków pracy, oferujemy m.in.:

  • kamery szerokokątne;
  • kamery na podczerwień;
  • kamery zewnętrzne i wewnętrzne;
  • kamery sferyczne;
  • kamery 360 stopni.

Nasze systemy CCTV idealnie uzupełniają działania pracowników ochrony, aby ustrzec Państwa przed włamaniem, kradzieżą oraz zniszczeniem mienia (pożar, zalanie, dewastacja).

Wideo monitoring

HUNTERS wprowadza na rynek zupełnie nową usługę – wideo monitoring. Poniżej krótka prezentacja poszczególnych wariantów proponowanego przez nas rozwiązania przy wykorzystaniu najnowszych sprzętów.

Wideo Monitorowanie

Prezentacja schematu działania usługi wideo monitoringu - informacja o zagrożeniu, widok aktualnej sytuacji obiektu, reakcja pracownika na zagrożenie, wysłanie patrolu.

Wideo monitorowanie polega na ścisłym współdziałaniu systemu alarmowego oraz telewizji dozorowej. Tworzone są wówczas pary z detektora systemu alarmowego i kamery systemu telewizji dozorowej. Jeśli następuje naruszenie pola detekcji czujnika, operator automatycznie uzyskuje dostęp do obrazu z kamery będącej w parze z czujnikiem oraz pozostałych kamer na obiekcie. Narzędzie to pozwala w łatwy sposób ocenić aktualną sytuację na obiekcie, wobec czego załoga uruchamiana jest tylko wtedy, gdy następuje jakiekolwiek zagrożenie.

Wideo Analityka

Schemat działania wideo analityki - informacja o zagrożeniu, analiza obrazu, interpretacja i weryfikacja czy zagrożenie jest realne.

Wideo analityka polega na wykorzystywaniu zaawansowanych algorytmów analizy obrazu dostarczonych przez producentów kamer. Gdy w obrębie sceny kamery zaistnieją sytuacje, wcześniej skonfigurowane jako alarmowe – obraz z kamery automatycznie jest prezentowany operatorowi w USI. Zaraz po zapoznaniu się z materiałem, operator podejmie decyzję o uruchomieniu załogi i/lub dodatkowych służb.

Wideo Prewencja

Schemat postępowania w sytuacji, kiedy monitoring wykryje nieprawidłowości.

Wideo prewencja, zwana jest także wirtualnym strażnikiem – jest usługą alternatywną dla strażnika wykonującego fizyczne obchody na obiekcie. W tym przypadku operator USI, po wcześniejszym zaprogramowaniu częstotliwości nadzorowania, co jakiś czas łączy się z chronionym obiektem i dokonuje wirtualnego obchodu. Polega to na zapoznaniu się, jeden po drugim, z obrazami ze wszystkich dostępnych kamer oraz ocenieniu, czy nie zachodzą tam sytuacje niepokojące, wymagające interwencji załogi i/lub innych służb.

Wideo Nadzór

Schemat działania wideo nadzoru, ustalonego ze zleceniodawcą.

Wideo nadzór podlega ścisłym ustaleniom Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą. Usługa ta polega na stałej obserwacji określonej liczby kamer przez oddelegowanego do tego zadania operatora USI, który w razie potrzeby podejmuje wcześniej ustalone działania, jeśli zauważy (również wcześniej określone) zdarzenia.

Potrzebujesz wyceny?
Skorzystaj z naszego formularza!

Wolisz z Nami porozmawiać? Możesz to zrobić, dzwoniąc pod poniższy numer telefonu.

801 577 578 Zamów ofertę

Dlaczego warto nam zaufać?

Wykorzystujemy zaawansowane algorytmy do analizy obrazu

Możliwość przeprowadzania wirtualnych obchodów.

Pozwalamy generować oszczędności przy korzystaniu z usług ochrony.

Zaawansowane i wcześniej niedostępne rozwiązania technologiczne

Potrzebujesz wyceny?
Skorzystaj z naszego formularza!

Wolisz z Nami porozmawiać? Możesz to zrobić, dzwoniąc pod poniższy numer telefonu.

801 577 578